طراحی پوستر و تابلو

پوستر معمولا در ابعاد مختلف نظیر 35×50، 50×70، 100×70 و سایر اندازه های سفارشی طراحی و چاپ می شود. طراحی پوستر های نمایشگاهی، سینمایی، هنری، تبلیغاتی و غیره در شرکت نفیس انجام می گردد.