راهنمای ابعاد کاغذ

[two_columns ]

اندازه کاغذ ارتفاع x عرض (mm)
۴A0 ۲۳۷۸ x 1682 mm
۲A0 ۱۶۸۲ x 1189 mm
A0 ۱۱۸۹ x 841 mm
A1 ۸۴۱ x 594 mm
A2 ۵۹۴ x 420 mm
A3 ۴۲۰ x 297 mm
A4 ۲۹۷ x 210 mm
A5 ۲۱۰ x 148 mm
A6 ۱۴۸ x 105 mm
A7 ۱۰۵ x 74 mm
A8 ۷۴ x 52 mm
A9 ۵۲ x 37 mm
A10 ۳۷ x 26 mm

[/two_columns] [two_columns_last ] [/two_columns_last]