آرشیو: طراحی بروشور پزشکی (Portfolio Related Tag)

چاپ و طراحی لیبل عسل طبیعی والبین (3 طرح)
26 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی بروشور 4 صفحه ای آ4 شرکت میعاد معبود راستین محصولات آزمایشگاهی
17 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی بروشور دو لت سایز آ4 آزمایشگاه دکتر خورشید
19 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

چاپ و طراحی بروشور 2 لت سایز آ4 درباره غربالگری مادران آزمایشگاه دکتر خورشید
61 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی