آرشیو: طراحی بروشور پزشکی (Portfolio Related Tag)

valbin-label-1

۰۲

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی لیبل عسل طبیعی والبین (3 طرح)... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
catalog-miadgah

۰۴

شهریور۱۳۹۶
طراحی بروشور 4 صفحه ای آ4 شرکت میعاد معبود راستین محصولات آزمایشگاهی ... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig
catalog-khorshid2

۱۵

مرداد۱۳۹۶
طراحی بروشور دو لت سایز آ4 آزمایشگاه دکتر خورشید... ادامه مطلب
۱۵ مرداد ۱۳۹۶azarmig
catalog-khorshid

۱۵

مرداد۱۳۹۶
چاپ و طراحی بروشور 2 لت سایز آ4 درباره غربالگری مادران آزمایشگاه دکتر خورشید... ادامه مطلب
۱۵ مرداد ۱۳۹۶azarmig