آرشیو: طراحی بسته بندی (Portfolio Related Tag)

akamax-bucket

۳۰

خرداد۱۳۹۷
طراحی لیبل سطل محصولات کشاورزی شرکت آکامکس ... ادامه مطلب
۳۰ خرداد ۱۳۹۷azarmig
Picture01

۳۰

خرداد۱۳۹۷
طراحی بسته بندی جعبه مقوایی سرگرمی کودک شرکت تاپ تاپ ... ادامه مطلب
۳۰ خرداد ۱۳۹۷azarmig
rocco-box

۰۷

خرداد۱۳۹۷
طراحی جعبه مقوایی آرایشی روکو ( 2 طرح)... ادامه مطلب
۷ خرداد ۱۳۹۷azarmig