آرشیو: کتاب (Portfolio Related Tag)

iran-darman

۱۹

اردیبهشت۱۳۹۲
طراحی گرافیکی و چاپ کتاب و اطلاعات بیمارستان به زبان فارسی تعداد صفحات: 132 صفحه... ادامه مطلب
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲azarmig
simaostanha

۲۸

مرداد۱۳۹۱
طراحی گرافیکی معرفی امور استانهای صدا و سیما به زبان فارسی تعداد صفحات: 240 صفحه... ادامه مطلب
۲۸ مرداد ۱۳۹۱azarmig
seda-va-sima

۲۸

مرداد۱۳۹۱
چاپ و طراحی کاتالوگ تولیدات سیمای استانهای صدا و سیما به زبان فارسی تعداد صفحات: 16 صفحه ... ادامه مطلب
۲۸ مرداد ۱۳۹۱azarmig