آرشیو: شرکت ساختمانی و مهندسی (Portfolio Related Tag)

Shar-catalog

۱۶

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 28 صفحه ایی شرکت ساختمانی شار صنعت انرژی ... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
balise-folder2

۰۳

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی فولدر سایز آ4 شرکت ساختمانی بالیز... ادامه مطلب
۳ مهر ۱۳۹۶azarmig
catalog-sadaf

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی کاتالوگ 12 صفحه ای شرکت ساختمانی صدف پیمان البرز به زبان انگلیسی... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
balise1

۰۴

شهریور۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 12 صفحه ای شرکت ساختمانی بالیز ... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig
2017-04-29-zagross-nasim-poster2

۰۴

شهریور۱۳۹۶
چاپ و طراحی پوستر پاناسونیک شرکت زاگرس سرمایش (2 طرح) ... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig
catalog-ajand

۰۱

آذر۱۳۹۵
طراحی رزومه پروژه های شرکت ساختمانی آژند به زبان انگلیسی ... ادامه مطلب
۱ آذر ۱۳۹۵azarmig
shahrsazan-brochure

۰۵

آبان۱۳۹۵
طراحی و چاپ تراکت سایز آ4 شرکت شهرسازان... ادامه مطلب
۵ آبان ۱۳۹۵azarmig
Stand_Display_mockup

۰۱

آبان۱۳۹۵
چاپ و طراحی استند نمایشگاهی ایمن آسانسور توس... ادامه مطلب
۱ آبان ۱۳۹۵azarmig
imen-brochure-1

۱۴

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ بروشور 3 لت شرکت ایمن آسانسور توس... ادامه مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۵azarmig
catalog-arad2

۰۵

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ کاتالوگ آ4 شرکت مهندسین مشاورآراد طرح آرین ... ادامه مطلب
۵ مهر ۱۳۹۵azarmig