آرشیو: صنایع پزشکی (Portfolio Related Tag)

drkhorshid

۱۶

مهر۱۳۹۶
طراحی پوستر 2 در 90 آزمایشگاه ... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
catalog-atieh

۱۶

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی کاتالوگ 16 صفحه ایی محصولات دیابتی بیمارستان آتیه... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
catalog-khorshid2

۱۵

مرداد۱۳۹۶
طراحی بروشور دو لت سایز آ4 آزمایشگاه دکتر خورشید... ادامه مطلب
۱۵ مرداد ۱۳۹۶azarmig
catalog-khorshid

۱۵

مرداد۱۳۹۶
چاپ و طراحی بروشور 2 لت سایز آ4 درباره غربالگری مادران آزمایشگاه دکتر خورشید... ادامه مطلب
۱۵ مرداد ۱۳۹۶azarmig
paramed1

۰۸

آبان۱۳۹۵
طراحی و چاپ بروشورسایز آ3 شرکت پارامد ... ادامه مطلب
۸ آبان ۱۳۹۵azarmig
newspaper-ad3

۱۸

مهر۱۳۹۵
طراحی آگهی مجله بیمارستان آتیه غرب ... ادامه مطلب
۱۸ مهر ۱۳۹۵azarmig
newspaper-ad2

۱۸

مهر۱۳۹۵
طراحی آگهی مجله بیمارستان آتیه غرب ... ادامه مطلب
۱۸ مهر ۱۳۹۵azarmig
parmis-side2

۰۳

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ فولدر محصولات آزمایشگاهی و پزشکی شرکت پارمیس طب آزما... ادامه مطلب
۳ مهر ۱۳۹۵azarmig
brochure-holder-parsiteb

۲۲

خرداد۱۳۹۵
طراحی استند بروشور بصورت ایستاده شرکت پارسی طب ... ادامه مطلب
۲۲ خرداد ۱۳۹۵azarmig