کلیدواژه: طراحی گرافیکی

مرحله طراحی کاتالوگپس از پایان مرحله برنامه ریزی، فرایند طراحی آغاز میشود.
جمع آوری اطلاعات
پیش از طراحی گرافیکی، باید فهرست کاملی از تمام محصولات، خدمات و کلیه متون مربوط به آنها تهیه شود. همچنین اطلاعات کامل از پیشینه شرکت، رزومه، اطلاعات تماس و هر چه که میخواهید مخاطب درباره شما … ادامه مطلب