کلیدواژه: مقالات

۰۹

شهریور۱۳۹۲
دراین مقاله تلاش داریم نکاتی را به شما گوشزد کنیم تا در هزینه و زمان آماده سازی، طراحی و عکاسی کاتالوگ صرفه جویی کنید. البته منظور ما این نیست که با دوربین دیجیتال خود از محصولات عکاسی کنید و خود مشغول طراحی شوید، بلکه این نکات ساده سبب ... ادامه مطلب
۹ شهریور ۱۳۹۲azarmig

۰۹

شهریور۱۳۹۲

مراحل طراحی کاتالوگ

0    
مرحله طراحی کاتالوگپس از پایان مرحله برنامه ریزی، فرایند طراحی آغاز میشود. جمع آوری اطلاعات پیش از طراحی گرافیکی، باید فهرست کاملی از تمام محصولات، خدمات و کلیه متون مربوط به آنها ... ادامه مطلب
۹ شهریور ۱۳۹۲azarmig