آرشیو: هدایا (Portfolio Related Tag)

pasargad2

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی ساک دستی نمایشگاهی شرکت کشتیرانی پاسارگاد-طرح2... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
pasargad1

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی ساک دستی نمایشگاهی شرکت کشتیرانی پاسارگاد... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
electropeyk-fan

۲۴

اردیبهشت۱۳۹۱
طراحی و چاپ بادبزن تبلیغاتی شرکت الکتروپیک ... ادامه مطلب
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱azarmig
fan-toos

۲۳

اردیبهشت۱۳۹۱
چاپ و طراحی بادبزن تبلیغاتی ایمن آسانسور توس شامل: بادبزن... ادامه مطلب
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱azarmig
notepad-rooyan

۰۷

اسفند۱۳۹۰
طراحی و چاپ دفتر یادداشت شرکت رویان افزار پارس سایز آ5 صحافی فنر دوبل-50 برگ... ادامه مطلب
۷ اسفند ۱۳۹۰azarmig