جعبه دارویی پیرفنزی شرکت زیست دارو دانش

چاپ جعبه دارویی پیرفنزی،‌ از تولیدات شرکت زیست دارو دانش

شامل روکش سلفون،‌ یووی موضعی، برجسته لوگو و بریل روی جعبه و نیز لیبل روی بطری

می‌شود.

 

جعبه دارویی پیرفنزی

Pirfenzy 112 جعبه دارویی پیرفنزی شرکت زیست دارو دانش

About this project:

فهرست مطالب