جعبه شمع رز به صورت زیره و رویه

جعبه شمع 20 تایی و 30 تایی به صورت جعبه زیره و رویه

برای بسته بندی محصولاتی مانند شمع در بسته های 10 تایی، 20 یا 30 تایی می‌توانید از این نوع جعبه و همینطور جعبه دو طرف قفلی استفاده نمایید.

این نوع جعبه به راحتی مونتاژ و مورد استفاده قرار میگیرد.

Candle Rose2 جعبه شمع رز به صورت زیره و رویه

Candle Rose1 جعبه شمع رز به صورت زیره و رویه

About this project:

فهرست مطالب