طراحی بسته بندی پاکت سلفونی بادام زمینی

طراحی پاکت سلفونی خشکبار

اجرای طراحی پاکت سلفونی بادام زمینی روکش دار برند صمصام با چهار طعم پنیری، فلفلی، سرکه نمکی و کچاپ.  طراحی بسته بندی خشکبار

Samsam Family طراحی بسته بندی پاکت سلفونی بادام زمینی

About this project:

فهرست مطالب