طراحی کارتن مادر خشکبار مهمان دانه

طراحی کارتن مادر برای محصولات خشکبار و تخمه آفتابگردان برند مهمان دانه، به صورت طراحی دو رنگ اجرا شده است. این طرح هم برای کارتن با زمینه کرافت و هم با زمینه سفید مناسب است.

طراحی بسته بندی تخمه آفتابگران با طعم نمکی، طراحی بسته بندی تخمه آفتابگران با طعم لیمویی و همینطور طراحی بسته بندی تخمه آفتابگران با طعم گلپر این شرکت نیز در صفحات مربوطه قابل مشاهده هستند.

 

About this project:

فهرست مطالب