چاپ جعبه لوکس صادراتی زعفران

طراحی و چاپ جعبه لوکس زعفران برای صادرات

ساختار این جعبه به صورت کشویی طراحی شده است. منقسم داخل جعبه برای دو مدل زعفران 10 و 25 گرم طراحی و تولید شده است.

در تولید جعبه از طلاکوب استفاده شده است.

Mehr Saffron چاپ جعبه لوکس صادراتی زعفران
Mehrchine Saffron52 چاپ جعبه لوکس صادراتی زعفران

About this project:

فهرست مطالب