آرشیو: فولدر (Portfolio Related Tag)

balise-folder2

۰۳

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی فولدر سایز آ4 شرکت ساختمانی بالیز... ادامه مطلب
۳ مهر ۱۳۹۶azarmig
folder-2-saital

۰۳

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی فولدر دو لت شرکت سایتال... ادامه مطلب
۳ مهر ۱۳۹۶azarmig
folder-2-rafed

۰۲

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی فولدر دو لت شرکت رافد صنعت... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
pasargad-folder-outside

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی فولدر سایز آ4 شرکت کشتیرانی پاسارگاد... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
parmis-side2

۰۳

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ فولدر محصولات آزمایشگاهی و پزشکی شرکت پارمیس طب آزما... ادامه مطلب
۳ مهر ۱۳۹۵azarmig
anamserkan-folder

۱۸

خرداد۱۳۹۵
طراحی و چاپ فولدر شرکت آنام سرکان در زمینه تامین روغن های دیزلی و سنگین راه سازی... ادامه مطلب
۱۸ خرداد ۱۳۹۵azarmig
folder-khamisi2

۱۸

خرداد۱۳۹۵
طراحی و چاپ فولدر شرکت کشتیرانی پارس دریای سریع در زمینه بازرگانی و امور گمرکی ... ادامه مطلب
۱۸ خرداد ۱۳۹۵azarmig
pajooheshgah-niroo2

۲۳

اردیبهشت۱۳۹۱

فولدر پژوهشگاه نیرو

0    
طراحی گرافیکی فولدر پژوهشگاه نیرو به زبان فارسی تعداد صفحات: 2 صفحه... ادامه مطلب
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱azarmig
pajooheshgah-niroo

۲۳

اردیبهشت۱۳۹۱

فولدر پژوهشگاه نیرو

0    
طراحی گرافیکی فولدر پژوهشگاه نیرو به زبان فارسی تعداد صفحات: 2 صفحه... ادامه مطلب
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱azarmig