آرشیو: صنایع غذایی (Portfolio Related Tag)

چاپ و طراحی لیبل عسل طبیعی والبین (3 طرح)
26 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

چاپ و طراحی جعبه عسل والبین (طرح 2)
22 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی لیبل بسته بندی آبلیمو مهراوه 3 طرح پبشنهادی
11 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی گونی برنج نایبند- 3 طرح پیشنهادی
1 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی و چاپ لیبل بسته بندی عسل کندیمیز
25 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه مقوایی عسل مومدار کندیمیز(3)
95 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی و چاپ جعبه بسته بندی عسل مومدارکندیمیز
23 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه مقوایی عسل کندیمیز
19 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی بسته بندی مکمل گیاهی مرغ و گوشت شرکت پارس ماکیان مائده
18 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طراحی بسته بندی مکمل گیاهی مرغ و گوشت شرکت پارس ماکیان مائده
13 لایک

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی