آرشیو: صنایع غذایی (Portfolio Related Tag)

valbin-label-1

۰۲

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی لیبل عسل طبیعی والبین (3 طرح)... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
valbin1-1

۰۴

شهریور۱۳۹۶
چاپ و طراحی جعبه عسل والبین (طرح 2)... ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶azarmig
mehraveh-design03-2

۱۵

مرداد۱۳۹۶
طراحی لیبل بسته بندی آبلیمو مهراوه 3 طرح پبشنهادی... ادامه مطلب
۱۵ مرداد ۱۳۹۶azarmig
nayband-rice2

۱۵

مرداد۱۳۹۶

طراحی گونی برنج نایبند

0    
طراحی گونی برنج نایبند- 3 طرح پیشنهادی ... ادامه مطلب
۱۵ مرداد ۱۳۹۶azarmig
photo_2016-07-11_16-00-46

۰۸

آبان۱۳۹۵
طراحی و چاپ لیبل بسته بندی عسل کندیمیز ... ادامه مطلب
۸ آبان ۱۳۹۵azarmig
kandimiz-box1

۰۲

آبان۱۳۹۵
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه مقوایی عسل مومدار کندیمیز(3)... ادامه مطلب
۲ آبان ۱۳۹۵azarmig
honeybox-3

۱۴

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ جعبه بسته بندی عسل مومدارکندیمیز... ادامه مطلب
۱۴ مهر ۱۳۹۵azarmig
honeybox-2

۱۳

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه مقوایی عسل کندیمیز ... ادامه مطلب
۱۳ مهر ۱۳۹۵azarmig
maede-sinagard

۱۳

مهر۱۳۹۵
طراحی بسته بندی مکمل گیاهی مرغ و گوشت شرکت پارس ماکیان مائده ... ادامه مطلب
۱۳ مهر ۱۳۹۵azarmig
maede-orgabiotic

۱۳

مهر۱۳۹۵
طراحی بسته بندی مکمل گیاهی مرغ و گوشت شرکت پارس ماکیان مائده ... ادامه مطلب
۱۳ مهر ۱۳۹۵azarmig