آرشیو: سازمان های دولتی و بین المللی (Portfolio Related Tag)

calendar-pde

۰۵

دی۱۳۹۶
تقویم رومیزی پست بین‌المللی PDE (پی دی ای)... ادامه مطلب
۵ دی ۱۳۹۶azarmig
pooyan-calendar

۰۵

دی۱۳۹۶
تقویم رومیزی گروه صنعتی پویان... ادامه مطلب
۵ دی ۱۳۹۶azarmig
calendar-minaei-1

۰۵

دی۱۳۹۶
تقویم رومیزی شرکت بازرگانی مینایی... ادامه مطلب
۵ دی ۱۳۹۶azarmig
siri

۱۶

مهر۱۳۹۶
تقویم رومیزی شرکت کشتیرانی سیری... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
atieh4

۰۳

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی ساک دستی بیمارستان آتیه 2 (2 طرح)... ادامه مطلب
۳ مهر ۱۳۹۶azarmig
sazman-invitation-card

۱۱

مهر۱۳۹۵
طراحی و چاپ دعوتنامه سازمان عمران مناطق شهرداری تهران... ادامه مطلب
۱۱ مهر ۱۳۹۵azarmig
omran1

۰۲

دی۱۳۹۴
چاپ کاتالوگ سازمان عمران مناطق شهرداری تهران به صورت بیاضی در 36 صفحه... ادامه مطلب
۲ دی ۱۳۹۴azarmig
behdasht-1

۲۸

مرداد۱۳۹۱
طراحی پوستر وزارت بهداشت: جهان 7 میلیارد نفری 1ابعاد 50 در 70 سانتی متر عمودی... ادامه مطلب
۲۸ مرداد ۱۳۹۱azarmig
behdasht2

۲۸

مرداد۱۳۹۱
طراحی پوستر وزارت بهداشت: جهان 7 میلیارد نفری 2ابعاد 50 در 70 سانتی متر عمودی... ادامه مطلب
۲۸ مرداد ۱۳۹۱azarmig