آرشیو: سایر مشاغل و اصناف (Portfolio Related Tag)

calendar-echos2

۱۶

مهر۱۳۹۶
تقویم رومیزی شرکت کشتیرانی سیری... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
cover-top

۱۶

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی تراکت دو رو سایز آ4 کشتیرانی بینا تجارت... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
echos-2

۱۶

مهر۱۳۹۶
طرح های پیشنهادی برای بروشور محصولات آرایشی بهداشتی Echos-3طرح... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
echos-rollup2

۱۶

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی استند محصولات آرایشی بهداشتی Echo... ادامه مطلب
۱۶ مهر ۱۳۹۶azarmig
mehrkoodaki-1

۰۳

مهر۱۳۹۶
چاپ و طراحی بروشور 3 لت مهد کودک مهر کودکی... ادامه مطلب
۳ مهر ۱۳۹۶azarmig
package2

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی و چاپ گونی خوراک دام شرکت تهران سیکا... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
pasargad-folder-outside

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی فولدر سایز آ4 شرکت کشتیرانی پاسارگاد... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
pasargad2

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی ساک دستی نمایشگاهی شرکت کشتیرانی پاسارگاد-طرح2... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
pasargad1

۰۲

مهر۱۳۹۶
طراحی ساک دستی نمایشگاهی شرکت کشتیرانی پاسارگاد... ادامه مطلب
۲ مهر ۱۳۹۶azarmig
pasargad-bag

۱۵

مرداد۱۳۹۶
طراحی ساک دستی نمایشگاهی شرکت کشتیرانی پاسارگاد ... ادامه مطلب
۱۵ مرداد ۱۳۹۶azarmig